Opce Archives

Týdenní opce cme

Týdenní opce cme

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Růst bitcoinu nejspíše na svědomí otevření dalších investičních nástrojů pro velké zvířata z Wall Street. Když se podíváme na týdenní svíčky, ukáže se nám zajímavý pohled na to, jak se největší světové kryptoměně nyní daří. Může ale tento růst pokračovat dále?

Bitcoin opce CME: Služba spuštěna, jak to zapůsobí na cenu

Mezinárodně standardizovaná forma čísla bankovního účtu, která umožňuje jednoznačnou identifikaci země a bankovní instituce příjemce platby pro účely zahraničních transakcí.

Burzovní slovník | SageFin

Index očekávané volatility, přezdívaný též „index strachu“. Počítá se z hodnot put a call opcí a udává tržní očekávanou anualizovanou volatilitu indexu S& P 555 s 68% pravděpodobností v následujících 85 dnech.

[Večerní souhrn článků] • Bitcoinové opce na CME Group

Nástroj technické analýzy, jež je odvozen z cenového grafu a slouží k definování úrovní překoupenosti a přeprodanosti a k rozpoznávání trendů na trhu.

Týdenní přehled - 23. týden | J&T Banka

Byly ozná meny čtvrtletní ú pravy regioná lní ho indexu CECE. Fakticky ú pravy indexu proběhnou na konci obchodová ní v pá tek 76. června a nové složení bude platit od pondělí 79. června. Ú prava parametrů se z akcií na pražské burze pří mo tý ká akcií CME (dosud vá ha 5,98 %) a akcií Erste Group (vá ha 68,58 %). Erste Group zakončila volatilní tý den na 869,8 Kč (-5,8 % t/t).

Klesající fáze ekonomického cyklu, všeobecný ekonomický útlum. Technickou recesí se rozumí dva po sobě jdoucí mezikvartální poklesy čtvrtletního HDP.

Vysoce rizikové korporátní či státní dluhopisy emitované subjekty, u kterých je značná míra rizika, že nebudou schopni splácet své závazky. Tento druh dluhopisu má velký výnos do splatnosti, ovšem s jeho obchodováním je spojeno vysoké riziko.

Finanční instrument, který se skládá ze dvou či více podkladových úrokových nástrojů, a jehož reálná hodnota je ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu. Může být v podobě úvěrového forwardu, futures, swapu či opce.

Záloha či blokovaná částka na účtu burzovního obchodníka, která pro brokera či obchodního zprostředkovatele slouží ke krytí ztrát v případě nepříznivého vývoje na trhu.

Neboli černá schránka je počítačem naprogramovaný obchodní systém, který automaticky generuje vstupní a výstupní pokyny na základě určitého algoritmu, který však běžnému uživateli bývá skryt. Nastavení parametrů obchodního systému znají pouze jeho tvůrci.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář